การตรวจสอบบุคคลที่สามก่อนสั่งซื้อ

April 21, 2020
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตรวจสอบบุคคลที่สามก่อนสั่งซื้อ

Lebanon client entrust third party inspection on 20 April 2020 before the crane order.

Foreigner can't come to inspect our factory by themselves during the outbreak, third party inspection is a good way to solve this problem.

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตรวจสอบบุคคลที่สามก่อนสั่งซื้อ  0

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตรวจสอบบุคคลที่สามก่อนสั่งซื้อ  1